Freshly Posted on: Thu Aug 8 10:07:52 2013

Pham_Ngoc_My_Hang   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  01/01/1982
Height:   1m55 m       Weight:  50kg  Kg.
Address: ap xom hue,thi tran cu chj.tp.hcm
Phone:  01677745652
Email: 
Sơ lược về bạn: mjh lam cong ty may mac,vui ve,hoa nha,thong cam,minh dang song cung gja djnh,thjck đj du lick va mua sam .
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: can tjm nhung nguoj hjeu mjnh,bjet yeu thuong,cham soc,muon tjm nhung nguoj trj ky tuoj tu 35tuoj tro len.rat han hanh.

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut