Freshly Posted on: Wed Apr 25 06:54:17 2012

Phạm_Thị_Ngọc__Kha   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  25-10-1967
Height:   1m58 m       Weight:  52kg  Kg.
Address:
Phone:  0907798927
Email: 
Sơ lược về bạn: Thích đi chùa,làm việc thiện,tính tình vui vẻ hòa đồng.
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Có lòng nhân hậu,trung thực.Muốn tìm bạn tuổi từ 45-55 không vướng bận gia đình.

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut