Freshly Posted on: Sat Jul 27 03:43:24 2013

Phương_Nhi   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  91
Height:   160cm m       Weight:  47  Kg.
Address: Tây Nguyên
Phone:  0972554039
Email: 
Sơ lược về bạn: Vui vẻ, hoà đồng
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Biết quan tâm, lo lắng cho gia đình, lắng nghe và chia sẻ mọi việc trong cs

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut