Freshly Posted on: Wed May 29 07:12:51 2013

Nicholas_Nguyen   (M)Nam 


(M)Nam 

DOB:  26/08/1988
Height:   160 m       Weight:  160  Kg.
Address: A28 Bis Cống Quỳnh Quận 1 Phường Nguyễn Cư Trinh
Phone:  0937886047
Email:  nguyen_nicholas@ymail.com
Sơ lược về bạn:
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn:

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut