Freshly Posted on: Wed Jul 1 06:21:04 2015

Nguyen_thi_my_tram   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  24.2,1994
Height:   65 m       Weight:  50  Kg.
Address: Thu duc
Phone:  0968368963
Email: 
Sơ lược về bạn: Vve hoa dong,tim nguoi chia se va cam thong
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Voi chan that nghiem tuc trong tinh csm,k quan trong tuoi tac

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut