Freshly Posted on: Fri Sep 6 04:41:25 2013

Nguyen_thi_Giang   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  18-11-1986
Height:   1m60 m       Weight:  50kg  Kg.
Address: TPHCM
Phone:  0922994187
Email: 
Sơ lược về bạn:
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn:

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut