Freshly Posted on: Tue Jan 27 05:25:59 2015

Nguyen_ngoc_phuong_thi   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  19/6/1989
Height:   1m62 m       Weight:  50  Kg.
Address:
Phone:  0907909699
Email: 
Sơ lược về bạn:
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn:

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut