Freshly Posted on: Fri Nov 14 11:37:42 2014

Nguyen_hoang_bao_ngoc   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  19.6.1989
Height:   1m62 m       Weight:  50  Kg.
Address:
Phone:  0907909699
Email:  ngocbao.nguyen89@gmail.com
Sơ lược về bạn:
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn:

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut