Freshly Posted on: Thu Feb 3 06:23:27 2011

Nguyen_Van   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  30/03/82
Height:   157 m       Weight:  45  Kg.
Address:
Phone: 
Email:  pibi.4ever@yahoo.com
Sơ lược về bạn:
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: mọi tiêu chuẩn cũng hok bằng sự chân thật và hợp nhau

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut