Freshly Posted on: Mon Aug 20 23:41:18 2012

Nguyen_Thi_Duyen   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1986
Height:   1.55 m       Weight:  45  Kg.
Address: Trung Quoc
Phone:  +86-1557 7129 023
Email: 
Sơ lược về bạn: DOB: 1986, Height: 1.55m, Weight: 45kg. Tính tình hiền lành chân thật, hiện đang làm việc tại Trung Quốc. Muốn kết bạn với người
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: hiền lành, đứng đắn, tuổi từ 30 trở lên.

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut