Freshly Posted on: Tue Nov 8 01:05:01 2011

Nguyen_Kim_Hong   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  30/12/1967
Height:   1m5 m       Weight:  48  Kg.
Address: 310 ap Khanh Nghia, xa Tan Khanh Dong, Thi xa Sa Dec - Tinh Dong Thap
Phone:  01218800319
Email:  xuanthuthao9@yahoo.com
Sơ lược về bạn: Tôi là dược sĩ trung cấp, tính tình hiền hòa, rộng lượng vị tha, thích cầu tiến ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống....
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Muốn tìm bạn nghề nghiệp ổn định, biết lo cho gia đình, nếu thấy hợp thì sẽ tiến xa hơn....

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut