Freshly Posted on: Mon Sep 2 02:57:44 2013

Nguyen_Anh_Tu   (M)Nam 


(M)Nam 

DOB:  03.09.1990
Height:   1m60 m       Weight:  55  Kg.
Address: Binh Thạnh,TP.HCM
Phone:  01693165042
Email:  nguyenanhtu_sg1@yahoo.com
Sơ lược về bạn: Là người vui vẻ hòa đồng,thích đi du lịch,xem phim.
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Muốn được làm quen với bạn nữ dễ thương,vui vẻ.

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut