Freshly Posted on: Thu Jul 10 15:27:33 2014

Nguyễn_ngọc_nữ_   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  22 08 1978
Height:   160m m       Weight:  45kg  Kg.
Address: Tân thành bà rịa cũng tàu
Phone:  0939633434
Email: 
Sơ lược về bạn:
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn:

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut