Freshly Posted on: Fri Jul 12 23:40:05 2013

Ngoc_ha   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  18/10/1989
Height:   160 m       Weight:  50  Kg.
Address: Can tho
Phone:  +841628040683
Email: 
Sơ lược về bạn: Vui ve hoa dong
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Duc tinh tot ko gian doi

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut