Freshly Posted on: Thu Jan 29 01:56:12 2015

Ngoan_Nguyen   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  26/4/1990
Height:   1m52 m       Weight:  44kg  Kg.
Address: Quận10
Phone:  0942733488
Email:  nguyenthingoan264@gmail.com
Sơ lược về bạn: vui vẻ hoà đồng thân thiện
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: hoà đồng vui vẻ tính tình chân thật

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut