Freshly Posted on: Fri Jan 2 02:08:19 2015

Ngọc_thao   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  121282
Height:   158 m       Weight:  47  Kg.
Address: An giang
Phone: 
Email:  msthao_82@yahoo.com.vn
Sơ lược về bạn: Xin chao các ban. Minh tèn thao, nghe nghiệp la ke toan, minh rát thích nấu an, đạc biet kham pha va sang tao nhung món ngon de đuợc phục vu cho ca nha cung thuong thúc......
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Thống qua trang mang nay, minh mong tim đuợc nguoi thúc su can đen hanh phục gia dinh biet Yeu thuong quan tam chia se , va biet Yeu thuong tran trong hanh phục gia dinh. ..... Cam ổn các ban da ghe xem ho so cua minh. Than chao.

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut