Freshly Posted on: Sun Mar 22 22:04:55 2015

Mai_Thi_Ngoc_Bich   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  15/8/1993
Height:   1m65 m       Weight:  46  Kg.
Address: Ap Trung Hung Xa Xuan Truong Huyen Xuan Loc Tinh Dong Nai
Phone:  094 6623064
Email: 
Sơ lược về bạn: vui vẻ,hoà đồng,độc thân
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Biết quan tâm,lo lắng .Sống tình cảm

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut