Freshly Posted on: Thu Dec 16 09:04:36 2010

Mai_Thi_Kim_Hong   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  01/01/1981
Height:   1.60 m       Weight:  48  Kg.
Address: Dong Nai
Phone:  0932776293
Email: 
Sơ lược về bạn: tham my,tinh tinh hien chan that. Chua lap gia dinh .
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: tu 30 den 42 tuoi.Neu hop se tien den hon nhan . Xin vui long dung dua gion , xin cam on .

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut