Freshly Posted on: Sat Nov 10 07:25:02 2012

Mai   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1970
Height:   1,6m m       Weight:  51 kg  Kg.
Address: Sa Đéc, Đồng Tháp
Phone:  84 - 168 7370359
Email: 
Sơ lược về bạn: Dang dở một lần, một con trai 6 tuổi. Đang ở Nha-Mân, một vùng quê cách thị xã Sa Đéc 10km, cách Sài Gòn 150km.
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Tìm một người bạn lớn tuổi hơn từ 5 - 20 tuổi, độ lượng và chấp nhận người đàn bà đã có con. Xin liên lạc điện thoại vào ban ngày tại ViệtNam.

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut