Freshly Posted on: Thu Jul 12 00:36:10 2012

MY_DUNG_82   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1982
Height:   1.55 m       Weight:  48  Kg.
Address: TP.HCM
Phone:  01639496909
Email: 
Sơ lược về bạn: NGHE NGHIEP CUA MINH LA BUON BAN , TINH TINH : MINH LA NGUOI IT NOI NHUNG THICH NGHE NGUOI KHAC NOI , RAT THICH KET BAN , HIEN TAI THI MINH DA LAP GIA DINH VA LY HON , SO THICH CUA MINH LA NAU AN , VA DOC BAO
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: MINH MUON LAM QUEN VOI NHUNG NGUOI CO HOAN CANH GIONG MINH MINH MUON KET BAN VOI NGUOI O DO TUOI TU 35T TRO LEN . NEU HOP SE TIEN XA HON . MONG NHAN DUOC SU DONG CAM CUA MOI NGUOI

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut