Freshly Posted on: Fri Nov 1 21:58:54 2013

Le_Thi_Ngoc_Diep   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1973
Height:   1,58 m       Weight:  56  Kg.
Address: Hoc Mon, Tp.HCM
Phone:  01628926109
Email: 
Sơ lược về bạn: Hiện đang làm việc ở công ty may, mong muốn tìm người tâm sự chia sẻ. Không một sáu hai tám chín hai sáu một không chín
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Chân thành, tâm sự, chia sẻ. Không một sáu hai tám chín hai sáu một không chín

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut