Freshly Posted on: Tue Dec 23 18:11:07 2014

LE_OANH_OANH   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  14 /11/1969
Height:   1.57 m       Weight:  49  Kg.
Address: TP .HCM
Phone:  0918.193.674
Email:  leoanhoanh@yahoo.com
Sơ lược về bạn: gian di ,chan thanh,cong viec on dinh
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Mong co mai am gia dinh hanh phuc.

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut