Freshly Posted on: Sat Feb 8 03:07:14 2014

Lâm-_Thị-_Ngọc-Hường   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  28/8/1983
Height:   1m53 m       Weight:  46  Kg.
Address: TPHCM
Phone:  084 093 4090 667
Email: 
Sơ lược về bạn:
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn:

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut