Freshly Posted on: Mon Feb 20 07:16:37 2012

Kristine_Tran   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  8/5
Height:   1M63 m       Weight:  49KG  Kg.
Address:
Phone:  01234501688
Email: 
Sơ lược về bạn: Minh hien dang song o sai gon,co cong viec on dinh.Thich du lich,xem film va an uong.Tinh tinh de thuong,vui ve va hoa dong!
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Muon tim nguoi nghiem tuc trong tinh cam,co cong viec on dinh,tinh tinh vui ve va lang mang....

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut