Freshly Posted on: Sun Dec 30 04:06:52 2012

Kiwi_sweet   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  8/5
Height:   1m65 m       Weight:  49kg  Kg.
Address:
Phone:  01234501688
Email:  Cat_lazy8589@yahoo.com
Sơ lược về bạn: Minh hen dang lam nghe makeup,tinh tinh vui ve va nang dong... Minh thix du lịch, cafe voi ban be... Hien song doc than cung voi gia dinh!
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Minh muon tim 1 người tinh tinh de thương,hoạt bat... Nghiem tuc trong tinh cam va co cong viec on dinh!

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut