Freshly Posted on: Sat Dec 10 11:34:56 2011

KTrang   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  06-03-1966
Height:   1m54 m       Weight:  46  Kg.
Address:
Phone: 
Email:  khanhtrang_vn2000@yahoo.com
Sơ lược về bạn: R&D Manager,hien, chung thuy, vui ve, hoa dong, mong tim ban tam dau y hop de chia se nhung vui buon trong cuoc song.
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Hien, chung thuy,luon lang nghe, biet quan tam va lo lang cho mai am gia dinh..

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut