Freshly Posted on: Sun Jun 3 03:49:29 2012

Jenny_AiTam   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  19/09/1989
Height:   1m55 m       Weight:  43kg  Kg.
Address: 666/2 nguyen kim,phuong 14, Q10
Phone:  +84908119725/+855977597797
Email:  phamkhanhvy@yahoo.com.vn
Sơ lược về bạn: Gia canh doc than vui tinh. tinh tinh vui ve,hoa dong, that tha, ngai thang,nhug hoi nghiem khac mot ti .so thich nghe nhac dao pho,xem film,
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: k can dep trai de thuog la ok,phong do cao rao vui ve hoa dong bit thuog yeu va cham lo wan tam ban gai la ok

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut