Freshly Posted on: Sun Nov 4 08:53:47 2012

Hanh   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  11/ 77
Height:   156m m       Weight:  44kg  Kg.
Address: 295 / 3 C Ngô Gia Tự - Phang Rang
Phone: 
Email:  ebuon00@yahoo.com
Sơ lược về bạn: Hiện tại tôi đang sống một mình và làm việc tại Phan Rang - Tôi đang trên con đường tìm một nữa of mình - hy vọng sẽ gặp được một ai đó .... Nếu những ai chỉ có nhã ý tìm bạn cho vui vẻ để chia sẽ sự cô đơn - trống trải tạm thời - vui lòng xem kỹ profile của tôi và cái điều bạn đi tìm - xin đừng phí thời gian gởi email đến tôi với những ý định vô nghĩa và ko rõ ràng - xin cảm ơn .
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Một người ko ba hoa - hiểu biết và ý thức với những gì mình nói và làm - đừng khó tính quá trong sự đòi hỏi của mình về một người bạn - bởi vì tôi nghĩ ko có ai hoàn thiện ngay chính mình - thì đừng đòi hỏi sẽ tìm thấy sự hoàn thiện nơi người khác - tôi nghĩ rằng trong tình cảm ta cần : Hãy chấp nhận để hiểu - chia sẽ và đi đến yêu thương ....

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut