Freshly Posted on: Sat Aug 29 21:44:11 2015

H_NHU   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1979
Height:   1M52 m       Weight:  43KG  Kg.
Address: THANH PHO
Phone:  01638077662
Email: 
Sơ lược về bạn: MINH DOC THAN ,TINH TINH VUI VE..HOA DONG,THICH DU LICH ,XEM FIM ,CA NHAC
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: TIM BAN TINH TINH VUI VE ,HOA DONG ,DE CHIU,CHAN THAT VA NGHIEM TUC TRONG TINH CAM ....DUNG DUA GION

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut