Freshly Posted on: Thu Jul 12 00:40:04 2012

HUYNH_VY   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1980
Height:   1.60 m       Weight:  48  Kg.
Address: TP.HCM
Phone:  01647260168
Email: 
Sơ lược về bạn: NGHE NGHIEP CUA MINH LA BUON BAN , TINH TINH : VUI VE HOA DONG, RAT THICH KET BAN , HIEN TAI MINH VAN DANG CON DOC THAN VA DANG MUON TIM MOT NUA CON LAI CUA DOI MINH , SO THICH CUA MINH LA NAU AN , VA DOC SACH , NGHE NHAC.
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: MINH MUON LAM QUEN, KET BAN VOI NGUOI O DO TUOI TU 40T TRO LEN . NEU HOP SE TIEN XA HON . MONG NHAN DUOC SU DONG CAM CUA MOI NGUOI

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut