Freshly Posted on: Sat Feb 11 11:07:10 2012

HONG_LINH   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1979
Height:   1,60 m       Weight:  50  Kg.
Address: 241, NGUYEN VAN KHA, CU CHI
Phone:  0989375635
Email: 
Sơ lược về bạn: Buôn bán, còn sống độc thân, vu vẽ, hòa đồng.
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: từ 40 tuổi trở lên, có thành ý tìm bạn, vui vẽ , hòa đồng.

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut