Freshly Posted on: Mon Nov 14 06:04:24 2011

HIEU_NHU   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1979
Height:   1M52 m       Weight:  42KG  Kg.
Address: Q 12
Phone:  01638077662
Email: 
Sơ lược về bạn: TINH TINH .. VUI VE..THICH NAU AN... XEM FIM... CA NHAC ..DOC BAO ....
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: TIM BAN.... CHAN THAT... VUI VE ...VA NGHIEM TUC TRONG TINH CAM

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut