Freshly Posted on: Mon Jul 27 04:12:24 2015

Fall_river   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  12/7/1965
Height:   1m64 m       Weight:  73  Kg.
Address: Quan 9
Phone:  01864340988
Email:  Thunguyethuynh@yahoo.com
Sơ lược về bạn: Cong nhan may
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Cao ,nghe nghiep on dinh

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut