Freshly Posted on: Mon Aug 15 03:52:56 2011

Duong_Thi_Nhung_   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  29/6/1974
Height:   45 m       Weight:  1M55  Kg.
Address: Sai gon
Phone:  01884505211
Email:  emvandoi_40vn@yahoo.com.vn
Sơ lược về bạn: CONG NHAN ...HIEN LANH DE THUONG DI DU LICH VA NAU AN ....DA LY HON
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: MUON KET BAN 50 TUOI TRO LEN CO NGHE NGHIEP ON DINH ...CO SO THICH GIONG NHAU ...BIET YEU THUONG ..VA CAM THONG CHO NGUOI KHAC NEU MUON KET BAN XIN DUNG DUA GION QUA MANG ...MONG TIM MOT NUA CON LAI ....NEU HOP SE TIEN XA HON ....XIN CAM ON TRANG VNROMANCE

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut