Freshly Posted on: Sat Apr 25 03:10:57 2015

Dang_Thy   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  05/08/86
Height:   1m64 m       Weight:  52  Kg.
Address: Ninh Kiều Cần Thơ
Phone:  0917775206
Email:  dangthu050886@gmail.com
Sơ lược về bạn: bán hàng, vui vẻ
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: vui vẻ,

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut