Freshly Posted on: Sun Jan 18 22:27:14 2015

Bảo_Châu_   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  8/7/1991
Height:   1m69 m       Weight:  55  Kg.
Address:
Phone: 
Email:  miimeo07@yahoo.com
Sơ lược về bạn:
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: polite, serious, kind, friendly

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut