Freshly Posted on: Mon Jul 8 02:20:24 2013

An_Di   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  91
Height:   1m63 m       Weight:  50  Kg.
Address: Tây Nguyên
Phone:  0967045291
Email: 
Sơ lược về bạn: Vui vẻ, hoà đồng. Thích lãng mạn, Thích cười....
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Mong được làm quen với tất cả mọi người

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut