Freshly Posted on: Wed Aug 5 09:58:23 2009

vy_vy   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  24/11
Height:   1m60 m       Weight:  47  Kg.
Address:
Phone:  0933 697 .....
Email:  forgetmenot252001@yahoo.com
Sơ lược về bạn:
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn:

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut