Freshly Posted on: Sat Sep 4 22:50:24 2010

thuy   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  27.8.83
Height:   1M58 m       Weight:  58kg  Kg.
Address: 618/b11xo viet nghe tinh phuong 25 quan binh thanh
Phone:  01285557960
Email: 
Sơ lược về bạn:
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn:

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut