Freshly Posted on: Thu Nov 5 06:24:22 2009

TRAN_THI_LAN   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1986
Height:   1.55 m       Weight:  50  Kg.
Address: Cu Chi
Phone:  01647311366
Email: 
Sơ lược về bạn: Nghe nghiep : Thu ky , vui tinh , thich xem phim , ca nhac , doc than
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: vui tinh , hoa dong , nghe nghiep on dinh , tuoi tu 23-40

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut