Freshly Posted on: Sat Nov 7 22:09:33 2009

TRAN_LE_THANH   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1966
Height:   155 m       Weight:  48  Kg.
Address: Tan Thanh, Tan Thong Hoi, Cu Chi
Phone:  01682805192
Email:  tlethanh66@yahoo.com
Sơ lược về bạn: Lam tho may, tih trang hon nhan ly di, vui ve, hoa dong. That long tim ban.
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: tuoi tu 45 tro len, khong vuong ban chuyen gia dinh. Nghiem tuc trong tinh cam, khong dua gion trong chuyen tinh cam.

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut