Freshly Posted on: Tue Apr 13 22:02:11 2010

PHUONG   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1963
Height:   1M55 m       Weight:  48  Kg.
Address: TP.Ho Chi Minh
Phone:  01645875346
Email: 
Sơ lược về bạn: Lam nghe buon ban , da li di , rat vui ve va hoa nha voi moi nguoi , thoi gian ranh thich nghe nhac tru tinh va xem phim tinh cam ..
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Nghe nghiep on dinh , tim ban doc than khong thich dua gion trong chuyen tinh cam , neu hop se tien xa hon ..

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut