Freshly Posted on: Sat Sep 5 08:58:05 2009

Nguyen_Thi_My_Dung   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  31/01/1971
Height:   1,56m m       Weight:  47kg  Kg.
Address:
Phone:  01224145186
Email: 
Sơ lược về bạn: Nghe nghiep : Uon toc , nails, v.v... Tinh tinh : Hoa dong Gia canh : Doc than
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Muon ket ban Nam hon tuoi minh , neu hop se tien den Hon Nhan .

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut