Freshly Posted on: Mon Aug 30 07:18:51 2010

NGO_NGOC_BICH   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1981
Height:   1,65M  m       Weight:  60KG  Kg.
Address: 098/2 AP GIONG NHAN ,XA HIEP THANH , THI XA BAC LIEU. TINH BAC LIEU
Phone:  0781- 3835687 ;;;; 01259.605.058
Email:  NGONGOCBICH72@YAHOO.COM
Sơ lược về bạn: BICH NGOC DANG LAM THO UON TOC TIA NHA , TINH TINH VUI VE ,HOANG THICH DU LICH , THOI TRANG , HIEN CON DANG DOC THWN , MUON TIM MOT NGUOI BAN DE CHIA XE BUON VUI TRONG CUOC SONG NHU TUOING LAI NEU THAY HOP XE ............
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: KO PHAN BIET TUOI TAC MIEN THAY HOP LLA OK , KO PHAN BIET DEP XAU ........

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut