Freshly Posted on: Wed Aug 5 02:52:08 2009

My_Dung   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1971
Height:   1,55 m       Weight:  45  Kg.
Address: 46/18B Nguyen Thuong Hien, P1, Q.Go Vap, tp. HCM
Phone: 
Email: 
Sơ lược về bạn: Dung hien tai doc than(da ly hon va chua co con), Lam nghe cat uon toc, nhung cung thich buon ban nganh hang an uong. Cuoc song chua on dinh nen tuy theo cong viec phu hop. Tinh tinh than thang, ton trong tinh cam chan that. Thich nghe nhac, radio, du lich, noi tro gia dinh,...
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Muon ket ban voi cac ban nam tu 39 tuoi tro len, tinh tinh tot, chan that, don gian, nghiem tuc trong tinh cam. Neu phu hop se tien xa hon...

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut