Freshly Posted on: Fri Sep 18 07:47:32 2009

Kim_Loan   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  1969
Height:   152 m       Weight:  43  Kg.
Address: WestHills , Cali , US
Phone:  818 224 9747
Email:  kim.vivi_us@yahoo.com
Sơ lược về bạn: Loan là 1 người bình thường, luôn lo lắng cho gia đình, vui vẻ, hiền lành và biết lo làm ăn .
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Loan chân thành mốn kết bạn với 1 người bạn cũng chân thành như Loan, tánh tình hiền lành, thật lòng và biết lo lắng cho gia đình. :)

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut