Freshly Posted on: Fri Feb 13 05:54:35 2009

Hong_Minh_   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  17-5-1990
Height:   1m50 m       Weight:  60  Kg.
Address: Ha Noi
Phone:  0936661705
Email:  hminh_meo@yahoo.com
Sơ lược về bạn: Xin dep. Co don
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Hay den voi em

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut