Freshly Posted on: Fri Oct 29 07:23:05 2010

Cherry_Tran   (F)Nu 


(F)Nu 

DOB:  21-12-1983
Height:   1m62 m       Weight:  48kg  Kg.
Address:
Phone: 
Email:  cherry_211283@yahoo.com
Sơ lược về bạn: Ti'nh ti`nh hoi da nghi...va kho chiu..nen toi jo van chua co ai..heheheh..
Muốn kết bạn với người có các tiêu chuẩn: Nam co nghe nghiep on dinh...that long...ai ma xao thi vui long khoi email nhe..vi it khi nao minh tra loi nhung email ko co thien chi'...nen ho so chi dang email ko co so dt de tra'nh phai tiep nhung nguoi dan ong doi tra'..:D

Dang Ho-So Moi | Danh Sach Dang Hinh


neu muon xoa ho so nay, xin dien password: va bam nut